ودانیزې چارې ېې بشپړې او ‌ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي