پنجشنبه ۲۳ سلواغه ۱۳۹۹
ملي پراختیا شرکت د ښو خدمتونو او خلکو ته د کار برابرلو په پار په کندز کې د څو ټولګټو پروژو د پلي کولو په حال کې دی، چې له ډلې یې یو هم همدا ټولنیز سالون دی.
یاد سالون په ۶۹۰ متر مربع ځمکه کې د ۱۰۰۰ کسانو په ظرفیت د کندز په مرکز کې جوړ شوی.
د دې سالون مالي لکښت د ملي پراختیا عملیاتي ادارې لخوا ورکول کېږي او ودانیز کارونو یې د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدي لخوا پرمخ وړل کېږي.
ملي پراختیا شرکت په ټول هېواد کې د داسې پروژه د پلي کولو په حال کې دی، چې خلکو ته د کار برابرلو سربېره به یادو برخو کې د هېوادوالو ستونزې هم حل شي.