د کندز په مرکز کې جمنازیو د ځوانانو هڅونې په پار د ملي پراختیا شرکت د بنائي شرکت لخوا ودانېږي.
د یادې پروژې ودانیز کارونه په بشپړېدو دي او په نېږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.