شنبې ۱۸ سلواغې ۱۳۹۹
ملي پراختیا شرکت د قندهار په مرکز کې د میر هزار جامع جومات رغنیزې چارې ۹۳ سلنه بشپړې کړي او په نېږدې وخت کې به یې ګټې اخیستنې ته وسپاري.
د میر هزار تاریخي جومات د قندهار په دویمه ناحیه کې د ۸۶۷ متر مربع ځمکه کې جوړ شوی وه، اوس یې رغنیزې چارې د ملي پراختیا شرکت د افغاني تصدي لخوا پر مخ وړل کېږي او مالی لگښت یې ۱۴.۳ میلونه افغانۍ کېږي، چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا ورکول کېږي.