پروان ولایت کې د نوآباد توپ درې ښوونځی چې د ملي پراختیا شرکت د کورجوړونې ریاست لخوا جوړ شوی.