چهارشنبه ۵ غبرګولی ۱۴۰۰
دننګرهار پوهنتون د نجونولیلیه چې د ملي پراختیا شرکت د بنایي ودانیز ریاست له لوري جوړه شوې دګټې اخیستنې په درشل کې ده
دغه لیلېه چې په اوسنیو معیارونو سمبال جوړه شوې د ۱۰۰۰ تنو محصلینو دځایدو ظرفیت لري ،چې په ګټې اخیستنې سره به یې د ننګرهار پوهنتون ښځینه محصلینو ستونزې هوارې شي.