د ولایت مقام پخواني ودانۍ تر څېرمه د مېلمستون ودانیز کارونه روانې دي.
د یاد مېلمستون مالي لګښت د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې لخوا ورکول کېږي او عملي چارې یې د ملي پراختیا شرکت د افغاني تصدۍ لخوا پر مخ وړل کېږي.