د مرکزی دفتر آدرس
  • قصبه، کور جوړونې شرکت – کابل

  • info@ndc.gov.af

  • شنبه – پنجشنبه ۰۸:۰۰ – ۰۵:۰۰

د عامه اړیکو آمرېت د اړېکو شمېرې
  • 781890605 93+
    797340015 93+

مونږ سره په اړیکه که شی – مونږ د مرستی لپاره دلته یو

تخلص
نوم
تیلیفون شمیره
برښنالیک پته

عنوان

ستاسو نظریات ؟