سه شنبه ۲۷ لړم ۱۳۹۹
ددې جومات ودانیزې چارې د ملي پراختیا شرکت، د بنايي ودانیز ریاست پرمخ وړي.
دمګړۍ ددې جومات په ودانیزو کارونو کې ښه پرمختګ شوی او د پاتې چارو له بشپړیدو سره سم به پرانیستل شي.