چهار شنبه ۲۹ سلواغه ۱۳۹۹
د کمال خان له بند څخه د ترکو او قلعه افضل کانالونو ودانیز کارونه ۵۳ سلنه د ۹۳ کیلومتر په اوږودالي سره پرمختک کړی.
د دې کانالونو په جوړولو سره به ۴۹۳۹۷ هکتاره شاړه ځمکه به په نیمروز کې کښت ته تیاره شي.
د دې کانالونو مالي لکښت ۹.۹ میلیارد افغانۍ کېږي، چې د هېواد له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېږي او ودانیز کارونه یې د ملي پراختیا شرکت د بنائي تصدۍ لخوا پر مخ وړل کېږي.
له یاد کانالونه څخه به ۴۹ زره کورنۍ په مستقیمه توګه ګټه واخلي.
کمال خان بند د هېواد یو له سترو پروژو څخه دی، چې په دې وروستیو کې د اوبو اخیستنې لړۍ یې هم پیل شوې.