سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
د وړاندې جوړو برخو یا ټوټو فابریکه، چې د ملي پراختیا شرکت په چوکاټ کې فعالیت کوي، د ۳۰۰ مسلکي او غیر مسلکي کارګرو په درلودو سره، هره ورځ په دوه بیلو کاري شفتونو کې شاوخوا ۷۵۰ مربع متره تولید لري.
د دې فابریکې پرسونل دا مهال د ځینو نورو پروژو د پوښښ تر څنګ د ملي پراختیا شرکت لپاره د کویډ ۱۹ روغتونو ودانولو په موخه ودانیزې برخې او قطعې چمتو کوي.
د یادونې وړ ده چې دا تولیدي فابریکه، د ملي پراختیا شرکت د پروژې لپاره د یادو برخو د تولید سربیره؛ نورو ادارو او بنسټونو ته هم په مناسبه بیه ودانیزې ټوټې تولید او چمتو کوي.