چهارشنبه ۱ سلواغه ۱۳۹۹
د ملي پراختیا شرکت اړوند د ننګرهار وادي کرنیز شرکت چې په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لوی دولتي شرکت دی؛ پاملرنه ورته کولی شي د کرنیزو محصولاتو، تولیداتو او تازه میوو په برخه کې هیواد په ځان بسیا کړي.
په همدې موخه د ننګرهار کانال (وادي کرنیز شرکت) مسئولینو درېیم فارم کرنیزو ځمکو او بڼونو کې، د اوبو د تللو ویالو د پاک کارۍ، زېتون ونو د ښاخبرۍ او قوریه جاتو کې د کرنیزه صنعت (اګرو تخنیکي) فعالتونه پيل کړي، چې په ترڅ کې ېې په تېره یوه اوونۍ کې ۱۵ جریبه ځمکه کرنې ته چمتو او کرنیزې چارې ېې پای ته رسیدلي دي.
د ملي پراختیا شرکت او د کانال رهبرۍ، د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د پرمختګ، پراختیا او چارو د سمون او هلته له کرنیزو ځمکو او بڼونو څخه د ښې استفادې او هغې د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ورسره په هره برخه کې ښه بدلون راغلی.