پنجشنبه ۲۸ کب ۱۳۹۹
د ننګرهار کانال د هډې فارم میلمستون او رستورانټ چې د څو کلونو را پدیخوا غېر فعال وه په عصري وسایلو او سیستمونو سمبال بیا ځلي فعالېږي.
یاد میلمستون ۱۶ د هستوګنې خوني او یاد رستورانټ دوه تالارونه، شین چمن او اړین محلقات لري
دغه دواړه تعمیرونه په ۱۳۴۲ ه ش کال کې هغه مهال د بهرنیو او د وخت چارواکو لپاره جوړ شوي کومو چې به د کانال څخه لېدنه کوله او د کانال د پراختیا او سمون لپاره به یې برنامې جوړولی.
په یاد میلمستون او رستورانټ کې به د ننګرهار کانال پرسونل په منظم توګه غونډې، ناستې، کنفرانسونه او ورکشاپونه ترسره کوي.