د فراه ولایت په مرکز کې د جامع جومات ودانیز کارونه پشپړې شوې او دیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د یاد جومات مالي لګښت د جمهوری ریاست عملیاتي ادارې او ودانیز کارونه د ملي پراختیا شرکت د بنائي ساختمانی ریاست لخوا پر مخ وړل شوې.