شنبه ۲۳ زمری ۱۴۰۰
د سولې ښوونځي دیوال رغنیزې چارې د تایمني پروژې په ۵ سړک کې به ډیر ژر بشپړې شي.
ددې دیوال په جوړولو کې ۹ بابه ګارد تاورونه، دروازې، پیاده رونه او د ټول ښوونځي لپاره د بريښنا ویشلو سیستم شامل دي.
دغه مکتب د ملي پراختیا شرکت بنايي ودانیز ریاست له لوري جوړیږي چې مالي لګښت يې د جمهوري ریاست ملاتړې ادارې له خوا ورکول کیږي.
د سولې ښوونځی د ملي پراختیا شرکت له لوري په داسي حال کې جوړیږي چې دغه شرکت په لسګونه بابه ښوونځي په ټول هیواد کې جوړ او کټې اخیستنې ته سپارلې دي.