یکشنبه ۱۷ زمری ۱۴۰۰
د ملي پراختیا شرکت اړوند شمال ډبرو سکرو ریاست د تخنیکي کارمندانو د هلوځلو له کبله او د فعالیت ساحې پراخولو په موخه ، د شورابک ډبرو سکرو کان کې د سړکونو جوړولو او موندنو عملي کارونه جریان لري.
دغه کان کې تیر کال د شمال ډبرو سکرو ریاست فني کارکوونکو جیولوجیکي څیړنې ترسره کړې او معلومه شوه چې د شورابک کان د دودکش او کرکر کانونو یوه برخه ده چې دکميت اوکیفیت له لحاظه د ګټې اخیستنې ښه وړتیا لري.
د یادونې وړده چې له دې کان څخه د استخراج او ګټې اخیستنې سره به سلګونه کسانو ته دکار زمینه برابره شي او د هیواد په اقتصادي وده کې به مهمه رول ولوبوي.