د ملي پراختیا شرکت د املاکو ریاست، د کابل ښار د ۱۵ ناحیې اړوند د خواجه رواش استوګنیز ښارګوټي کې خپل ملکیتونه په لاندې ډول په قرار داد ورکوي:

 د خواجه رواش استوګنیز ښارګوټي د ۱ نمبر مارکېټ دکانونه:

۱. ۸ نمبر دکان په ۲۳.۷۰ متره مربع مساحت کې.

۲. ۱۰ نمبر دکان په ۲۳.۱ متره مربع مساحت کې.

۳. ۱۵ نمبر دکان په ۱۳.۶۸ متره مربع مساحت کې.

۴. ۱۶ نمبر دکان په ۱۳.۶۸ متره مربع مساحت کې.

۵. ۱۹ نمبر دکان په ۱۴.۱۵ متره مربع مساحت کې.

۶. ۲۳ نمبر دکان په ۱۴.۱۵ متره مربع مساحت کې.

۷. ۳۲ نمبر دکان په ۱۵.۷۰ متره مربع مساحت کې.

۸. ۳۳ نمبر دکان په ۱۳.۱۶ متره مربع مساحت کې.

د خواجه رواش استوګنیز ښارګوټي د ۲ نمبر مارکېټ دکانونه:

۱. ۸ نمبر دکان په ۲۳.۵ متره مربع مساحت کې.

۲. ۹ نمبر دکان په ۲۷.۷۳ متره مربع مساحت کې.

هغه څوک، چې غواړي قرار داد وکړي د اعلان له خپرېدو  وروسته تر ۲۱ ورځو پورې دې خپلې غوښتنپاڼې د کابل ښار د ۱۵ ناحیې اړوند د ملي پراختیا شرکت د املاکو ریاست ته وسپاري، د شرطنامې تر لیدلو وروسته به تضمین ترې اخیستل کېږي.