13 05, 2023

بازدید و بررسی رئیس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی از روند کار فابریکه سمنت جبل السراج

By |2023-05-13T14:58:06+04:30May 13th, 2023|فابریکه سمنت جبل السراج|0 Comments

به سلسله بازدید و بررسی کار پروژه‌ها اینبار عبدالرحمن عطاش [...]

23 12, 2020

برنامه بلند رفتن ظرفیت تولیدی سالانه فابریکه سمنت جبل السراج برگزار گردید

By |2020-12-23T15:03:39+04:30December 23rd, 2020|فابریکه سمنت جبل السراج|0 Comments

چهارشنبه ۳ جدی ۱۳۹۹ در برنامه ای که امروز در [...]