10 08, 2021

احداث باغ‌های میوه از سوی ریاست زراعتی وادی ننگرهار

By |2021-08-10T16:02:52+04:30August 10th, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

سه شنبه ۱۹ اسد ۱۴۰۰ کار احداث باغ‌های ستروس و [...]

8 06, 2021

پیشبینی‌ها نسبت به افزایش حاصلات خرما در ننگرهار

By |2021-06-08T11:11:22+04:30June 8th, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

یکشنبه ۱۶ جوزا ۱۴۰۰ مسئولان ریاست وادی زراعتی ننگرهار از [...]

8 06, 2021

سفر هیئت رهبری شرکت انکشاف ملی به ننگرهار و دیدار از پروژه‌ها

By |2021-06-08T10:21:24+04:30June 8th, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

چهارشنبه ۱۲ جوزا ۱۴۰۰ هیئت رهبری شرکت انکشاف ملی و [...]

1 06, 2021

تخم های اصلاح شده گندم، گامی بسوی خودکفایی در زون شرق

By |2021-06-01T13:10:27+04:30June 1st, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

دوشنبه ۱۰ جوزا ۱۴۰۰ مسؤولان زراعتی وادی ننگرهار هنگام بازدید [...]

1 06, 2021

خوشبینی‌ها نسبت به افزایش عواید از سبز خانه‌های وادی ننگرهار

By |2021-06-01T09:30:06+04:30June 1st, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

شنبه ۱ جوزا ۱۴۰ به سلسله فعالیت‌های شرکت انکشاف ملی [...]

13 01, 2021

ارزیابی فعالیت های شرکت زراعتی وادی ننگرهار آغاز شد

By |2021-01-13T16:00:52+04:30January 13th, 2021|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

چهارشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۹ بر اساس هدایات رهبری شرکت انکشاف [...]

9 12, 2020

روند پروسس زیتون در فابریکه وادی زراعتی ننگرهار آغاز گردیده و جمع آوری آن جریان دارد

By |2020-12-09T12:30:55+04:30December 9th, 2020|شرکت زراعتی وادی ننگرهار|0 Comments

چهار شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۹ با توجه به تلاش های [...]