7 09, 2020

جمع آوری حاصلات خرما و افزایش چشمگیر این محصول در ننگرهار

By |2020-09-07T05:46:19+04:30September 7th, 2020|زراعت|0 Comments

یکشنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۹ پس از آن که مسئولیت شرکت [...]

27 07, 2020

بازدید روئسای شرکت ارزاق و انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی از فابریکات

By |2020-07-28T10:40:27+04:30July 27th, 2020|اعمار, انرژی, تولیدات, زراعت, گزارش ها|0 Comments

بازدید روئسای شرکت ارزاق و انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی [...]