15 05, 2024

ریاست املاک شرکت انکشاف ملی، جایدادهای خویش را واقع قصبه ناحیه 15 شهر کابل به شرح ذیل به مدت سه سال عقد قرارداد می سپارد.

By |2024-05-15T15:34:21+04:30May 15th, 2024|داوطلبی|0 Comments

ریاست املاک شرکت انکشاف ملی، جایدادهای خویش را واقع قصبه [...]

23 03, 2024

اعلان مزایده (200,000) تن سمنت تولیدی ریاست فابریکات سمنت غوری

By |2024-03-23T09:50:08+04:30March 23rd, 2024|داوطلبی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (200,000) دوصد [...]

24 02, 2024

اعلان مزایده (48000) تن سمنت تولیدی ریاست فابریکات سمنت غوری

By |2024-02-24T11:06:35+04:30February 24th, 2024|داوطلبی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (48000) چهل [...]

9 11, 2023

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد تا مقدار (۳۰۰،۰۰۰) تن زغالسنگ بلخآب را به فروش برساند

By |2023-11-09T11:53:19+04:30November 9th, 2023|داوطلبی|0 Comments

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد تا مقدار (۳۰۰،۰۰۰) تن [...]

25 10, 2023

بررسی و تائید بیلانس افتتاحیه و اختتامیه سال 1401 شرکت انکشاف ملی

By |2023-10-25T13:31:38+04:30October 25th, 2023|داوطلبی|0 Comments

ریاست مالی و ریاست اداری و حمایوی شرکت انکشاف ملی [...]

16 08, 2023

داوطلبی مزایده فروش مقدار (۱۲۰۰۰) تن سمنت تولیدی سال ۱۴۴۵ ریاست فابریکات سمنت جبل السراج

By |2023-08-16T10:19:05+04:30August 16th, 2023|داوطلبی|0 Comments

ریاست فابریکات سمنت جبل السراج در نظردارد تا به اساس [...]

24 06, 2023

تدارک خدمات مشورتی مطالعات امکان سنجی نیروگاه 300 مگاواتی با سوخت زغال سنگ

By |2023-07-03T09:45:11+04:30June 24th, 2023|داوطلبی|0 Comments

شماره  سند درخواست نرخگیری : NDC/ HCD /1402/CS-001       بدینوسله [...]

10 06, 2023

مژده به تجاران ذغال سنگ در کشور!

By |2023-06-10T09:53:12+04:30June 10th, 2023|داوطلبی|0 Comments

مژده به تجاران ذغال سنگ در کشور! ذغال سنگ حوزه [...]

13 11, 2022

داوطلبی

By |2022-11-13T14:32:45+04:30November 13th, 2022|داوطلبی|0 Comments

ریاسـت امـلاک، شرکت انكشـاف ملی از تمـام داوطلبـان واجـد شـرايط [...]

10 11, 2022

داوطلبی

By |2022-11-10T13:24:09+04:30November 10th, 2022|داوطلبی|0 Comments

ریاست املاک شرکت انکشاف ملی، جایدادهای خویش را واقع شهرک [...]