8 07, 2021

فابریکه حجاری شرکت انکشاف ملی به فعالیت آغاز کرد

By |2021-07-08T10:23:39+04:30July 8th, 2021|تولیدات|0 Comments

پنجشنبه ۱۷ سرطان ۱۴۰۰ در پی تلاش‌های شرکت انکشاف ملی [...]

27 07, 2020

بازدید روئسای شرکت ارزاق و انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی از فابریکات

By |2020-07-28T10:40:27+04:30July 27th, 2020|اعمار, انرژی, تولیدات, زراعت, گزارش ها|0 Comments

بازدید روئسای شرکت ارزاق و انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی [...]

14 07, 2020

کار ترمیمات اساسی معدن P1 کرکر ذغال سنگ شمال آغاز گردید

By |2020-07-28T10:26:51+04:30July 14th, 2020|تولیدات|0 Comments

معدن P1 که در شمال شرق معادن کرکر موقعیت دارد [...]