31 07, 2022

بهره برداری یک محراب مسجد جامع در ولسوالی رشیدان ولایت غزنی

By |2022-07-31T09:53:58+04:30July 31st, 2022|اعمار|0 Comments

کار اعمار یک محراب مسجد جامع در قریه حسین خیل [...]

31 03, 2022

کار شهرک لاله پس از توقف کوتاه مجددا آغاز شد

By |2022-03-31T09:49:42+04:30March 31st, 2022|اعمار|0 Comments

ریاست ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی مجددا کار ساخت [...]

15 03, 2022

کار شهرک بگرامی پس از توقف کوتاه مجددا آغاز شد

By |2022-03-15T10:49:17+04:30March 15th, 2022|اعمار|0 Comments

ریاست ساختمانی خانه سازی شرکت انکشاف ملی کار ساخت و [...]

15 03, 2022

شرکت انکشاف ملی با احداث شهرک های معیاری تسهیلات لازم زندگی را برای هموطنان ما فراهم میسازد

By |2022-03-15T10:29:19+04:30March 15th, 2022|اعمار|0 Comments

شرکت انکشاف ملی با احداث شهرک های معیاری تسهیلات لازم [...]

15 08, 2021

کار اعمار دیوار احاطوی مکتب سوله به زودی تکمیل خواهد شد

By |2021-08-15T08:59:14+04:30August 15th, 2021|اعمار|0 Comments

شنبه ۲۳ اسد ۱۴۰۰ کار اعمار دیواری احاطوی مکتب سوله [...]

12 08, 2021

پیشرفت در کار اعمار مهمان‌خانه دولتی لوگر

By |2021-08-12T09:26:54+04:30August 12th, 2021|اعمار|0 Comments

پنجشنبه ۲۱ اسد ۱۴۰۰ کار اعمار یک باب مهمان‌خانۀ دولتی [...]

11 08, 2021

مسجد جامع میدان شهر در آینده نزدیک به بهره‌برداری سپرده خواهد شد

By |2021-08-11T10:50:28+04:30August 11th, 2021|اعمار|0 Comments

چهارشنبه ۲۰ اسد ۱۴۰۰ کار اعمار یک محراب مسجد جامع [...]

10 08, 2021

آغاز کار ساختمان تدریسی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک

By |2021-08-10T11:52:20+04:30August 10th, 2021|اعمار|0 Comments

سه شنبه ۱۹ اسد ۱۴۰۰ کار ساخت تعمیر تدریسی تکنالوژی [...]

10 08, 2021

پیشرفت در کار ساخت‌وساز سردخانه لوگر

By |2021-08-10T11:49:42+04:30August 10th, 2021|اعمار|0 Comments

دوشنبه ۱۸ اسد ۱۴۰۰ یک سردخانه معیاری که از سوی [...]

7 08, 2021

تکمیل کار اعمار شفاخانه پنجاه بستر کوید ۱۹ بادغیس

By |2021-08-07T10:55:14+04:30August 7th, 2021|اعمار|0 Comments

شنبه ۱۶ اسد ۱۴۰۰ یک باب شفاخانه پنجاه بستر کوید [...]