5 05, 2024

اعلان مزایده فروش (16,000) تن سمنت جبل السراج

By |2024-05-05T09:01:21+04:30May 5th, 2024|اعلان مزایده|0 Comments

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (16,000) شانزده [...]

28 04, 2024

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (1,000,000) یک میلیون تن ذغال سنگ خویش را از طریق مزایده به فروش برساند

By |2024-04-28T14:23:23+04:30April 28th, 2024|اعلان مزایده|0 Comments

شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (1,000,000) یک [...]

6 02, 2021

اعلان مزایده

By |2021-02-06T13:57:23+04:30February 6th, 2021|اعلان مزایده|0 Comments

ریاست تدارکات شرکت انکشاف ملی ج اا در نظر دارد [...]