دوشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۹
کار اعمار یک باب پرورشگاه معیاری از سوی شرکت انکشاف ملی در ولایت دایکندی در حال جریان بوده و قرار است تا چندی بعد تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
این پرورشگاه توسط ریاست خانه سازی شرکت انکشاف ملی به حمایت مالی وزارت شهرسازی و اراضی با استفاده از قطعات پیش ساخت اعمار می شود که در حال حاضر کار های اساسی آن انجام شده و قرار است کار های متباقی از قبیل تنظیم سیستم برق، کاشی کاری، آبرسانی، رنگمالی و سایر موارد دیگر نیز آغاز شود.
این پرورشگاه جهت آموزش و مراقبت از کودکان یتیم و فقیر دارای یک لیلیه، شش صنف درسی، صالون غذا خوری و کلینیک می باشد که با افتتاح آن برای نزدیک به ۲۵۰ کودک زمینه آموزش و سایر تسهیلات لازم فراهم می شود.
افزون بر این ولایت در ولایات جوزجان، نورستان، لوگر و تخار نیز کار یک یک باب پرورشگاه از سوی شرکت انکشاف ملی در حال جریان است که به زودی تکمیل خواهد شد.