کار ساختمانی مسجد ملا صاحب کجوری در ولسوالی قرغیی ولایت لغمان در حال تکمیل شدن است.
سنگ تهداب مسجد جامع به نام ملا صاحب کجوری در ولسوالی قرغیی ولایت لغمان در ۲۰ ماه دلو سال پار گذاشته شده بود.
کار ساختمانی این مسجد در حال تکمیل شدن است و به زودی افتتاح میگردد.
این مسجد در مساحت ۲۲۵ متر مربع همرا با تهکو در دو منزل اعمار شده است که ظرفیت ۶۰۰ نماز گذار را در عین وقت دارا میباشد.
مسجد نامبرده که یکی از پروژه های اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی است، کار های عملی و ساختمانی آنرا شرکت انکشاف ملی تطبیق می نماید، این مسجد علاوه بر امکانات دیگر دارای ۱۶ تشناب عصری، وضو خانه و همچنان ذخیره آب رسانی نیز میباشد.
مسجد جامع ولسوالی یاد شده از جمله ۳۷۷ باب مسجد است که در تمام ولسوالی های ۳۴ ولایت کشور توسط شرکت انکشاف ملی ساخته میشود و در بسیاری از ولسوالی ها کار ساختمانی این مساجد نیز آغاز گردیده است.
ياد جومات د هغو ۳۷۷ بابه جوماتونه له ډلې څخه یو دی چې د هیواد د ۳۴ولایتونو په ولسوالیو کې د ملي پراختيا شرکت لخوا جوړیږي او په ګڼ شمېرو ېې ودانیز کارونه پیل شوي هم دي.