معدن P1 که در شمال شرق معادن کرکر موقعیت دارد در سال ۱۳۶۲ هجری شمسی به طول۶۰۰ متر با مایل ۱۸ درجه تحکیمات آهنی و با تکنالوژی روز آن زمان آغاز به کار کرد.
این معدن که توسط متخصصین چکوسلواکیا در آن زمان فعال گردیده بود و ذخایر آن بیشتر از ۹ میلیون تن تخمین زده می شد. اما با تاسف که بر اثر جنگ ها، کار استخراج آن از سال ۱۳۷۰ به این طرف متوقف گردیده بود.
اخیرا با تلاش های پیگیرانه شرکت انکشاف ملی؛ کار ترمیمات اساسی آن بتاریخ ۲۱ سرطان سال روان با قطع نوار توسط ریاض الدین شریفی رییس تصدی ذغال سنگ شمال و تیم تخنیکی این تصدی آغاز گردید.
گفتنیست بعد از ترمیمات اساسی؛ این معدن با تکنالوژی روز تجهیز گردیده و زمینه اشتغالزای برای بیشتر از ۲۰۰ تن فراهم میگردد.