کار عملی مکتب توغبردی در ۱۲ کیلومتری شهر چاریکار مرکز ولایت پروان که از ماه سرطان سال روان بدینسو آغاز گردیده است در حال حاضر به گونه عادی جریان دارد.
این مکتب که به تعداد ۱۶ صنف درسی در آن ساخته می شود حدود ۸۰۰ دانش آموز از خانواده های ساکن این قریه ۴۰۰۰ نفری در آن آموزش خواهند دید.
گفتنی است که مکتب توغبردی پیش از این فاقد تعمیر بوده است و دانش آموزان در فضای باز و در زیر سایه درختان به فراگیری می پرداختند.
کار این پروژه که توسط شرکت افغانی شرکت انکشاف ملی به پیش برده می شود بیشتر از ۳۷ میلیون افغانی هزینه بر میدارد و قرار است الی ماه عقرب سال روان تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.