به اساس پیشنهاد رهبری شرکت و حکم جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محترم وحید الله رحمدل رئیس انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی بحیث رئیس دفتر این شرکت تبدیل و امروز رسماً بوسیله محترم داکتر ضیاء الله شفیق معاون مالی و اداری و محترم عبدالمؤمن منصور معاون انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی با حضور داشت روئسا، مشاورین و کارمندان این شرکت معرفی و بکار آغاز نمود.
آقای رحمدل سابقه کاری در سطوح مدیریتی در موسسات ملی و بین المللی را داشته و اخیراً ریاست انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی را بعهده داشت.