فابریکه سمنت جبل السراج :

فابریکه سمنت جبل السراج به حیث یک شرکت سهامی در سال ۱۳۳۷ خورشیدی مطابق ۱۹۵۷ میلادی با سرمایه ابتدایی ۴۰ میلیون افغانی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۵۱  به تصدی دولتی تغییر شخصیت نموده تحت اداره وزارت معادن و پطرولیم فعالیت می‌نمود.

ظرفیت تولیدی روزانه فابریکه سمنت جبل السراج ۱۰۰ تن به اساس معیار های تولیدی جهانی سمنت بود و اکثر ابزار و تکنالوژی کاری این تصدی از کشور چکسلواکیا و بعدا از جرمنی، روسیه و کشور های دیگر نیز خریداری می‌گردید. این فابریکه اولین عرضه کننده سمنت به تمامی پروژه های ملی از قبیل اعمار ذخایر آب، سرکها، ساختمانهای حکومتی، پل و پلچک واعمار کارخانه جات بود.

 هم چنان سمنت این فابریکه به کشور های همسایه ایران و پاکستان صادر می‌گردید. در جریان بحرانهای سیاسی و نا امنی ها در کشور، تصدی سمنت جبل السراج نتوانست مطابق ظرفیت تولیدی قبلی خویش فعالیت داشته باشد که در یک و نیم دهه گذشته رشد قابل ملاحظه شامل حال این فابریکه نگردید. بنابرین به اساس فرمان شماره ۲۸ مورخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۹۸  ریاست جمهوری به شرکت دولتی تغییر شخصیت نموده و به شرکت انکشاف ملی مدغم گردید.

شرکت انکشاف ملی، مدرن سازی تجهیزات، تکنالوژی و ابزار کاری مربوط به فابریکه سمنت جبل السراج را روی دست گرفته است تا بتواند به تقاضای بازار های داخلی رسیدگی نموده و همچنان روند صادارت سمنت به کشور های خارجی را از سر گیرد.