شرکت ساختمانی هلمند :

دستگاه ساختمانی هلمند در سال ۱۳۴۵ خورشیدی مطابق  ۱۹۶۶ میلادی از تجهیزات و کارمندان مجرب کمپنی امریکایی موریسون کنودسون (Morison Knodson) که کار ساختمانی پروژه کجکی وآبیاری هلمند را قسما به پایه اکمال رسانیده بود من حیث واحد بودجوی مستقل در چوکات دولت عرض اندام کرد.

درهمین سال به تصدی انتفاعی دولتی با سرمایه ۳۰۰ میلیون افغانی تغییر شخصیت نموده وتوانست در مراحل آغازین کار، منابع مالی را غرض تمویل پروژه ها از بانک انکشاف آسیایی وبانک جهانی بدست آورد. برخی از پروژه های مهم این دستگاه شامل پروژه های آبیاری خان آباد، دیوار های استنادی دریای آمو، پروژه نهر لشکری نیمروز، بند سلما، بند کامه ولایت ننگرهار وسایر پروژه های دیگر می‌باشد.

این دستگاه ۹ نمایندگی فعال در کشور داشته و ۱۷۵ کارمند دارد. و در جدی سال ۱۳۹۸ مطابق فرمان ریاست جمهوری به شرکت انکشاف ملی مدغم گردیده که در ساخت وساز ساختمانهای هایدرولیکی، ذخیره آبهای بارانی و مهارسازی آب رو های شهر کابل فعالیت می‌نماید. بعد از ادغام در شرکت انکشاف ملی پروژه های بند وکانال مچلغو و آبریزه های شهر کابل را تحت کار دارد که هردو دارای اهمیت و اولویت ملی می‌باشد.