پنجشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۹
رهبری معدن زغال سنگ شمال در سیمینار یک روزه زیر عنوان ( پلان و پلان گزاری) برای ۳۰ تن از مدیران و کارمندان این معدن، پلان های عملیاتی و کاری را بصورت تیوری و عملی آموزش داد.
این برنامه که امروز پنجشنبه ۲۱ سنبله سال روان توسط ریاض الدین شریفی ارایه گردید؛ در آن اهداف، مزایا و ویژه گی های یک پلان کاری خوب به بحث گرفته شد.
کارمندان این معدن از ابتکار رهبری زغالسنگ شمال در برگزاری سیمینار یاد شده ابراز خرسندی کرده و آن را در ارتقای ظرفیت کاری شان ارزنده تلقی کردند.