سنگ تهداب اعمار کمپلکس مصلای شهید عبدالعلی مزاری با حضور محترم سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، محترم عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، محمد طاهر ذهیر نامزد وزارت اطلاعات فرهنگ، اسد الله سعادتی معاون دوم رئیس شورایی عالی مصالحه ملی وکلای مجلسین شورای ملی، علما و متنفذین قومی گذاشته شد.
معاون دوم رئیس جمهور حین افتتاح این پروژه گفت : زمین مصلای شهید مزاری قبلا در زمان حکومت اسلامی به رهبری شهید صلح استاد برهان الدین ربانی معین گردیده بود، و بنابر تحولات پیهم که در کشور واقع شد اعمار مصلا تا الحال مانده بود که خوشبختانه هم اکنون شاهد آغاز کار در این بخش هستیم.
درین برنامه عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی گفتند : شرکت انکشاف ملی مصلای شهید مزاری را به معیار های ساختمانی معاصر با تامین کیفیت و سرعت که ظرفیت ۷۰۰۰ نماز گذار را میداشته باشد اعمار می نماید.
رئیس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی افزود : این مصلا در دو طبقه بطور کمپلکس به مبلغ مجموعی دو صد و شصت ویک عشاریه هفت میلیون افغانی در دو لات ساخته می شود که با کار عملی آن زمینه اشتغال برای ۳۵۰ تن کارگر ماهر و غیر ماهر را را مساعد می سازد.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ساخت و ساز مصلای شهید مزاری را گام مثبت در راستایی تحقق و پیگیری آرمان های شهید مزاری دانسته از رهبری حکومت بابت آغاز کار ساخت و ساز آن ابراز سپاس و امتنان کردند.
این محفل با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان و اعاده صلح و ثبات سرتاسری در کشور پایان یافت.