چهارشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۹
عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی طی سفر امروز اش به ولایت بلخ از جریان کار ترمیمات روضه شریف دیدار کرد.
آقای عطاش و هییت همراه اش بعد از زیارت روضه منسوب به حضرت علی، کار بازسازی آن را بررسی نموده و به مسوولین پروژه یاد شده هدایت دادند تا با عالیترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن این بنای عظیم تاریخی را به پایه اکمال رسانند.
در همین حال مسوولین روضه از نحوه کار ریاست ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی که کار این پروژه را به پیش می برد ابراز رضایت کرده و خواهان توجه بیشتر به این مکان شدند.
گفتنیست بخش های این روضه که قرار است اعمار و بازسازی شود شامل؛ دیوار احاطوی، تعمیر زیارت مرکزی، دروازه های ورودی اطراف زیارت، تشناب های موجود، حوض های آب، ترمیم و بازسازی پیاده رو ها، ساخت ذخیره آب و ترمیم و بازسازی اطراف روضه و سیستم برق آن می باشد که نزدیک به ۱۲۰ میلیون افغانی هزینه بر میدارد.