قرار داد احداث سرک ساحه مراد خواجه ولایت کاپیسا توسط نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت و انجنیر اسامه مبشر، رییس دستگاه ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی در حضور داشت عبداللطیف مراد والی کاپیسا، وکلای ولسی جرگه وشورای ولایتی ولایت کاپیسا امضاء گردید.
پروژه احداث سرک کانکریتی ساحه متذکره با طول ۲،۲ کیلومتر از بودیجه انکشافی حکومت افغانستان در مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
دستگاه ساختمانی افغانی متعهد است تا این پروژه را با کیفیت و مشخصات دیزاین شده زودتر از میعاد تعین شده آن تکمیل نماید.