کار عملی ترمیمات روضه مبارک در شهر مزار شریف طی محفلی با حضور داشت سید نسیم خلیق معین ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، محمد اسحاق رهگذر والی ولایت بلخ، اسامه مبشر رئیس دستگاه ساختمانی افغانی اعضاء شورای ولایتی و مسوولین محلی افتتاح گردید.
ترمیمات روضه که به وسیله ریاست دستگاه ساختمانی شرکت انکشاف ملی صورت می گیرد مبلغ ۱۱۹.۲ میلیون افغانی می شود که شامل:
۱. ترمیم و بازسازی دیوار احاطه وی.
۲. ترمیم تعمیر زیارت مرکزی
۳. ترمیم دروازه های ورودی اطراف زیارت،
۴. ترمیم تشناب های موجود
۵. ترمیم حوض های آب
۶. ترمیم و باز سازی پیاده رو ها
۷. ساخت ذخیره آب
۸. ترمیم و باز سازی پیاده رو های اطراف روضه میباشد.
شرکت انکشاف ملی متعهد است تا میعاد تعیین شده تکمیل نماید.