یکشنبه ۶میزان ۱۳۹۹
به اساس پیشنهاد رهبری شرکت انکشاف ملی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، آقای عبدالقادر مخلص به حیث رییس و محمد شاپور عمار به حیث معاون فابریکه سمنت جبل السراج معرفی گردیدند.
در جلسه که به همین منظور در ریاست این فابریکه دایر شده بود، در کنار اشتراک شماری از مسوولین و کارمندان این فابریکه، رییس دفتر شرکت انکشاف ملی وحیدالله رحمدل و محب الرحمن رحیمی آمر استخدام این شرکت، نذیر پویا رییس منابع بشری ولایت پروان، سیف الله بیدار ولسوال جبل السراج و برخی دیگری از مقامات محلی این ولایت نیز حضور داشتند.
محترم عبدالقادر مخلص و محمد شاپور از اعتماد حکومت و رهبری شرکت انکشاف ملی ابراز امتنان نموده و تعهد سپردند که در پیش برد امورات و بلند بردن ظرفیت های این فابریکه با تمام امکانات کوشش مینماید.
آقای مخلص و شاپور دارای تحصیلات عالی تا حد ماستری بوده و تجربه کافی کار و مدیریت در ادارات مختلف دولتی را دارا میباشند،که تقرر وی درین بست ظرفیت تولیدی و پیشرفت فابریکه سمنت جبل السراج را در پی خواهد داشت.