بر بنیاد پیشنهاد رهبری شرکت انکشاف ملی و بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، محترم ذبیح الله فضلی به حیث معاون شرکت زراعتی وادی ننگرهار در شرکت انکشاف ملی تعیین گردید.
در مراسمی که به همین مناسبت تدویر یافته بود
عبدالقهار حیدری رییس شرکت زراعتی وادی ننگرهار از تعین وی در این سمت ابراز خوشبینی کرده و از تمامی مسوولین این کانال خواست تا با وی مشترکٱ کار کنند.
وی اضافه کرد: این کانال که ساحه و زمین وسیع زراعتی دارد بخاطر بیشتر شدن محصولات و تولیدات آن، تلاش و پشت کار زیاد نیاز است.
‏ذبیح الله فضلی از اعتماد حکومت، رهبری و مسوولین شرکت انکشاف ملی ابراز امتنان کرده و از کارکنان کانال خواست تا با همه توان بخاطر انجام هرچه بهتر کار ها و پیشرفت در کانال تلاش کنند.
‏قابل یاد آوریست که ذبیح الله فضلی پیش از این در بخش های مختلف ادارات دولتی و موسسات کار کرده است و تجربه کافی در این زمینه دارد.
شرکت زراعتی وادی ننگرهار پس از آنکه به شرکت انکشاف ملی سپرده شده است؛ در بخش های مختلف تولیدی و زراعتی آن تغیر خوب بوجود آمده و بخاطر انکشاف بیشتر آن، از این پس نیز تلاش ها جریان دارد.[…]