یکشنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۹
پس از آن که مسئولیت شرکت زراعتی وادی ننگرهار به شرکت انکشاف ملی سپرده شد به اثر توجه رهبری و مسئولین آن در هر بخشی از این شرکت تغییرات بهتر رونما شده است که یکی هم افزایش حاصلات خرما می باشد.
بر اساس آمار های تعیین شده یی که انتظار می رفت تا در سال روان نسبت به سال گذشته حاصلات خرما در کانال زراعتی ننگرهار بیشتر افزایش یابد این چنین شد و امسال نزدیک به ۷ تُن خرما از آن جمع آوری شد.
عبدالقهار حیدری رییس شرکت زراعتی وادی ننگرهار در کنار طرح پلان های زراعتی و فراهم آوری سهولت؛ به ثمر رسیدن نهال های تازه و تلاش تیم کاری را از عوامل ازدیاد حاصلات خرما میداند.
در همین حال آقای حیدری می افزاید که با توجه به حاصلات خرما در ننگرهار، سال آینده در نظر دارند تا به تعداد ده هزار نهال تازه خرما را در ۱۸۰ جریب زمین غرس کنند تا از یک طرف میزان حاصلات خرما در کشور بیشتر شده و از سوی دیگر زمینه کار کوتاه مدت و دایمی برای مردم فراهم گردد.
قابل یاد آوری است که سال گذشته از این باغ ۷۰۰ کیلو خرما جمع آوری شده بود، این باغ در حدود ده سال پیش توسط شرکت زراعتی وادی ننگرهار در بلاک دوم فارم هدی و در مساحت ۴۰ جریب زمین ساخته شده است که در حال حاضر به تعداد ۲۷۰۰ اصله نهال در آن موجود است.