آدرس دفتر مرکزی
  • قصبه، خانه سازی – کابل

  • info@ndc.gov.af

  • شنبه – پنجشنبه ۰۸:۰۰ – ۰۵:۰۰

شماره های تماس آمریت روابط عامه
  • 785255561 93+
    704793828 93+

با ما به تماس شوید – ما برای کمک اینجا هستیم

تخلص
اسم
شماره تماس
ایمیل آدرس

عنوان

نظریات شما ؟