پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹
امروز پنجشنبه داکتر محمد فیصل “سمیع” نایب منشی مجلس سنا به پاس خدمات شایسته ی ریاض الدین شریفی رئیس قبلی سمنت غوری را مورد تقدیر قرار داد .
پس از ادغام فابریکات سمنت غوری به شرکت انکشاف ملی، کیفیت و کمیت تولیدات سمنت غوری بالا رفته و سطح عواید آن نیز بمراتب از قبل بهتر واصلاحات اداری، تاسیس باغ موسوم به باغ ترقی در محدوده ۱۳۰ جریب زمین، ایجاد فارم ماهی پروری در جوار فابریکه از فعالیت هاییست که اخیراً درفابریکات سمنت غوری صورت گرفته است.
قابل یاد آوریست که ریاض الدین شریفی حسب لزوم دید رهبری شرکت انکشاف ملی اخیراً منحیث رئیس ذغال سنگ شمال تعیین و تبدیل گردیده است.