شرکت خانه سازی:

ریاست تصدی خانه سازی در سال۱۳۴۱ خورشیدی مطابق ۱۹۶۲میلادی با سرمایه ابتدایی ۲۶۲ میلیون افغانی تأسیس گردید. این دستگاه در مساحت ۴۸ هکتار زمین بمنظور تولید قطعات پیش ساخت ساختمانی با ظرفیت تولیدی ۲۵۰ متر مربع ساحه رهایشی در سال به فعالیت آغاز نمود. و در سال ۱۳۵۶ این ظرفیت به ۶۱۰۰۰۰ متر مربع رسید. تصدی خانه سازی با ۵۰۰۰  کارمند در بخش های مربوطه فعالیت داشت.

از دست آورد های عمده این تصدی اعمار آپارتمان های مکروریان های اول، دوم، سوم و چهارم که در مجموع ۱۰۵۰۰ واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد، می‌باشد. اعمار تعمیر وزارت فواید عامه، سفارت سابق اتحاد شوروی و ساخت سرک وزیر اکبر خان نیز از دست آورد های آن برشمرده می شود.

از بدو ادغام، شرکت انکشاف ملی در نظر دارد تا ظرفیت تولیدی این دستگاه را بالا برده مایحتاج ساختمانی را با کیفیت بلند و قیمت مناسب برای پروژه‌های مربوطه تأمین و فعالیت های خانه سازی را از سر گرفته به نیازمندی های ملی در زمینه سرپناه رسیدگی نماید.