شرکت ساختمانی بنائی:

تصدی ساختمانی بنائی در سال ۱۳۴۶ خورشیدی مطابق ۱۹۶۷ میلادی به عنوان نهاد تطبیق کننده پروژه های زیربنایی ساختمانی ایجاد گردیده وکار خویش را با سرمایه ابتدایی ۵۰۰ میلیون افغانی آغاز کرد.  با وجود  متاثرشدن از جنگ ها و ویرانی های به جا مانده دهه ۹۰ میلادی، حکومت پس از بن، احیا بازسازی و انکشاف این تصدی را غرض از سرگیری فعالیت های آن روی دست گرفت. و این تصدی فعالیت های مجدد خویش را تحت مدیریت وزارت انکشاف شهری آغاز نمود تا بتواند چالش ها و مشکلات خویش را حل نموده در روشنی پالیسی های سازنده وعملی به فعالیت ادامه دهد.

بعد از آغاز فعالیت های مجدد تا اکنون موارد ذیل از دست آورد های عمده این تصدی محسوب می‌گردد:

احیا و بازسازی  قصرهای  دارالامان، جبل السراج، پغمان، امیر شهید و قصر باغ شاهی که کار بازسازی این ساحات و آبدات تاریخی از نگاه کیفیت، سرعت و پایداری قابل اطمینان بوده و در استفاده از منابع در ساخت و ساز، احتیاط و روش اقتصادی در نظر گرفته شده و عظمت تاریخی آنها حفظ گردیده است.

بعد از ادغام در شرکت انکشاف ملی این تصدی ساخت وساز تمامی پروژه های زیربنائی ساختمانی مربوط به شرکت را روی دست داشته وعملا مصروف تطبیق پروژه های دارای اولویت ملی در عرصه ساختمان است.