شرکت زغال سنگ شمال: 

معدن زغال سنگ کرکر در سال ۱۳۱۶ خورشیدی مطابق  ۱۹۳۸ توسط یک چوپان کشف گردید. این معدن در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر پلخمری قرار دارد. وزارت معدن در ابتدا استخراج این معدن را توسط وسایل ابتدایی کندنکاری و زغال را توسط حیوانات انتقال می‌داد.  بنا بر تقاضای وافر و روز افزون زغال سنگ حکومت  ظرفیت استخراج را از ۵۰۰۰  تن به ۱۰۰۰۰۰ تن در سال ارتقا داد. همچنان در سالهای ۱۳۲۰ و۱۳۲۱ خورشیدی معادن حوزه دره سوف کشف گردید که در آن زمان نیز با وسایل ابتدایی و محلی استخراج می گردید. معادن حوزه مذکور در سال ۱۳۳۰ الی ۱۳۴۵ به همکاری دولت امریکا تجهیز تخنیکی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته و سطح تولید که قبلا ۲۰۳ تن بود به بالاتر از ۲۰۰۰  تن در سال ارتقا یافت.

 معادن آش پشته که در فاصله ۱۵۰ کیلومتری در غرب بغلان موقعیت دارد روال استخراج آن نیز ابتدایی بود که بعد از میکانیزه شدن سطح تولید آن از۳۰۰  تن به ۲۵ هزار تن ارتقا نمود. معادن فوق الذکردر آن زمان  توسط واحد های جداگانه از طرف وزارت معدن مدیریت می گردید. تا اینکه در سال ۱۳۵۰ خورشیدی معادن حوزه دره سوف با حوزه زغال دار آش پشته و کرکر – دودکش در یک چوکات زیر نام ریاست تصدی شمال تحت مدیریت وزارت معدن با سرمایه ابتدایی ۱۹۲ میلیون افغانی در شهر پلخمری ولایت بغلان تاسیس گردید. از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۸۰ خورشیدی تصدی زغال سنگ شمال به چالشها و مشکلات فراوان مواجه گردید. جنگها اکثریت وسایل و ابزار استخراج را نابود و تاسیسات آنرا به خاک یکسان نمود. یگانه معدن فعال در آن زمان معدن کرکر بود. بعد از بحران و شکل گیری نظام، حکومت  افغانستان  با راه اندازی پروسه إحیا و بازسازی معدن زغال سنگ شمال را قادر به کشف معادن بیشتر ساخته ظرفیت استخراج آن را ارتقا داد.

در پنج سال گذشته تصدی زغال سنگ شمال در محدوده دو میلیارد تن سالانه استخراج داشت. حالا که تصدی به شرکت انکشاف ملی مدغم گردیده است این شرکت پلان وسعت فعالیت ها را در نظر داشته به دنبال وارد آوردن تجهیزات معاصر استخراج و پروسس می باشد تا برعلاوه پاسخگویی به تقاضای داخلی صادرات را به خارج از کشور نیز آغاز نماید.