بازسازی و مرمت مسجد تاریخی باغ قلعه فتوح آغاز گردید

کار بازسازی و مرمت مسجد تاریخی باغ قلعه فتوح واقع ناحیه هفتم شهر کابل از سه روز بدینسو آغاز گردیده است؛ این مسجد با داشتن ۱۲.۵ متر طول و ۱۰ متر عرض مجموعا ۱۲۵ متر مربع مساحت دارد. به گفته بزرگان و وکیل گذر این محل، قدامت مسجد قلعه فتوح به ۱۳۰ سال قبل بر میگردد.
مسجد یاد شده همراه با چند ساختمان دیگر از جمله مدرسه، خانه امام و مکتب در مساحت ۲۴ جریب زمین، حدود ۱۰۰ سال پیش از سوی امیر امان الله خان شاه سابق کشور به امیر سید عالم خان آخرین امیر و پادشاه بخارا که به افغانستان مهاجر شده بود اهدا گردیده است که تا اکنون هم این باغ به نام باغ پادشاه بخارا یاد میشود.
این مسجد که توسط دستگاه ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی طی شش ماه به قیمت مجموعی ۱،۹۶۵،۲۰۰ افغانی بازسازی میشود از جمله ۱۲ پروژه ی است که قرارداد آن در هفتم سرطان سال روان میان شرکت انکشاف ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ به امضا رسید.