عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجرائیوی شرکت انکشاف ملی طی سفراش به ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب از جریان کار بخش‌های مختلف کانال ملی زراعتی قوش‌تیپه نظارت نموده و به مسؤلین ولایتی هدایت داد، که کارهای کندن‌کاری فاز دوم و کارهای ساختمانی سربند این کانال را سرعت بخشند تا این پروژه بزرگ و حیاتی کشور که میلیون‌ها انسان در افغانستان چشم به راه آن هستند تکمیل گردیده و مردم عملا از آن استفاده نمایند تا در آینده‌های نزدیک باعث تغییر مثبت در وضعیت اقتصادی هموطنان مان گردد.

ساخت سربند کانال قوش‌تیپه که یکی از بخش‌های مهم و اساسی این کانال میباشد با در نظرداشت تمامی معیارهای پزیرفته شده ملی و بین‌المللی جریان دارد و در حال حاضر کار عملی آن 50درصد تکمیل گردیده است.
با توجه به قرار گرفتن سربند این کانال در ساحات ریگی و موجودیت طوفان‌های فصلی در این ساحه و بالا بودن سطح آب در این منطقه، شرکت انکشاف ملی با استفاده از مدرن‌ترین ماشینری و کارهای شبانه روزی تلاش دارد تا کار ساختمانی این بخش کانال ملی زراعتی قوش‌تیپه را به زودترین فرصت تکمیل نماید.

کندن‌کاری فاز دوم کانال قوش‌تیپه نیز به شدت جریان دارد و در حال حاضر به تعداد 60 شرکت پیمان‌کار در نقاط مختلف آن مصروف کندن‌کاری میباشند.
قابل ذکر است که جریان کار در فاز دوم و سربند این کانال سبب اشتغال‌زایی برای شمار زیادی از هموطنان ما به گونه مستقیم و غیر مستقیم گردیده است.

تا اکنون کار عملی فاز دوم کانال ملی زراعتی قوش‌تیپه حدود 30 درصد پیش‌رفته است و قرار است که این بخش کانال قوش‌تیپه نیز قبل از معیاد تعیین شده آن تکمیل گردد.‎