بند آبگردان مچلغو که در ولسوالی احمد ابا ولایت پکتیا و در فاصله بیست و پنج کیلومتری شهر گردیز مرکز این ولایت موقعیت دارد، یکی از ماستر پلان های دوره امانی بود و اولین سروی ساخت آن در زمان شاه امان الله خان صورت گرفت؛ اما هیچ گاهی این پروژه عملی نشده و فقط در حد یک پلان باقی ماند.
هرچند در دوره های مختلف برای ساخت این بند تلاش ها و اقداماتی صورت گرفت اما بنابر دلایل متعدد کار عملی این پروژه آغاز نگردیده است.
جلالتماب محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهور اسلامی افغانستان در ۲۰۴مین جلسه کمیسیون تدارکات ملی در ماه عقرب سال گذشته پروژه ساخت بند برق مچلغو را به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری واگذار کرد.
این پروژه بوسیله شرکت انکشاف ملی طی چهار سال تطبیق می گردد که علاوه بر توسعه و رشد اقتصادی بر زندگی مردم نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
بند آبگردان مچلغو با ظرفیت ۵ میلیون متر مکعب آب ۴۷ متر از سطح دریاچه ارتفاع خواهد داشت که با ساخت آن در کنار آبیاری زمین های بایر، هزاران خانواده از نور برق مستفید خواهند شد.
در این پروژه بیشتر از ۲۰۰ نفر مصروف کار اند و در حدود ۷% فیصد پیشرفت کاری داشته است.