عنوان بست: طرح و دیزاین پروژه های پل های هوایی و ساختمانهای ترانسپورتی
شرکت انکشاف ملی به تعداد (2) بست انجنیری در بخش دیزاین پل های هوایی را به اعلان سپرده است، داوطلبان واجد شرایط می توانند خلص سوانح/CV خود را از تاریخ نشر اعلان برای مدت (10) روز کاری به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری شرکت انکشاف ملی ارسال نمایند.
برای مشاهده لایحه وظایف بست های مذکور روی لینک ذیل کلیک نمایید!