احیا و مرمت دوباره حوض تاریخی مزدا خان ولایت هرات
هرات شهر فرهنگی و باستانی افغانستان دارای آثار گرانبهای تاریخی است؛ یکی از این بناهای تاریخی حوض مزداخان واقع ناحیه دوزادهم این ولایت میباشد که به گفته بزرگان محلی، این حوض از جمله آبده های تاریخی دوره درخشان تیموریان هرات بوده و در حدود سال های ۸۵۰ الی ۹۱۱ قمری در جهت رفع کمبود آب، در این منطقه اعمار شده است.
از آنجایی که حوض یاد شده بر اثر گذشت زمان و عدم توجه رو به نابودی بوده است، مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ نظر به مدیریت بهتر شرکت انکشاف ملی در امر بازسازی آبدات تاریخی، کار ترمیم آن را همراه با ۱۱ آبده تاریخی دیگر به این شرکت واگذار کرده اند.
کار عملی احیای دوباره این مکان تاریخی روز گذشته توسط مسوولین شرکت ساختمانی افغانی، شرکت انکشاف ملی با هزینه ۳۵۰۰۲۹۰ افغانی آغاز و قرار است طی شش ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
عمق حوض مزداخان از سطح زمین تا پایین ترین نقطه یی که آب ایستاد میشود، چهار متر میباشد و بلندی گنبد آن از سطح آب تا گنبد به پنج متر میرسد.
این حوض در حدود ۱۲.۲ متر طول و ۷.۳ متر عرض دارد که سال ها حتا قرن ها مورد استفاده نبوده و مردم مخصوصٱ از سال ۱۳۵۰ هجری شمسی بدینسو، با حفر چاه های عمیق آب مورد نیاز شان را تامین کرده اند.